Steg för Steg

 

 

Universums lagar, Livslagarna  Läs här...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google SE   Google EN  YouTube  Simona Rich gjorde filmerna ovan

toppen på sidan


Lag handlar om konstantrelationer, vissa givna orsaker bestämmer vilka verkningar som oundvikligen skall följa därpå.
De tre första är avsedda för medvetenhetsutvecklingen


Frihetslagen
Liv är frihet, utan frihet ingen utveckling. Friheten är en förutsättning för att jaget skall kunna utveckla sin egenart, bli en unik individ med sina unika egenskaper och förmågor. Frihetslagen garanterar att jagets öde icke är förutbestämt, skulle livet vara förutbestämt hade vi ingen frihet. Individen, jaget, har friheten att bära sig åt hur den vill, dock med ofrånkomligt ansvar för konsekvensen av sina handlingar.

"Enligt frihetslagen har alla rätt att tänka, känna, säga och göra som han finner för gott inom ramen för allas lika rätt till samma okränkbara frihet".


Enhetslagen
Allt liv är en enhet. Det innebär att vi alla tillhör en och samma medvetenhet, kosmiska totalmedvetenheten. Vi är alltså därmed oskiljaktig förenade för evigt. Människan lever i dag separativt, vilket innebär att vi gärna utesluter dem som inte passar in i vår föreställningsvärld. Vanligt är att utesluta större delen av mänskligheten såsom en part skiljd från oss själva, vilket får sina konsekvenser.


Utvecklingslagen
Även kallad attraktionens lag, kärlekens lag. Utvecklingslagen är högre världar dragningskraft på lägre världar, som gör att evolutionen går sin gilla gång, oavsett vilka energier som motverka den. Denna lags omedvetna påverkan, gör att den inte kommer i konflikt med frihetslagen och självförverkligandelagen. På det här sättet kommer den kosmiska planen att förverkligas oavsett hur lång tid det kan ta.


De övriga lär sig människan tillämpa under utvecklingens gång

Lagen för självförverkligandet
Så fort monaden nått självmedvetenhet (i människoriket) måste hon själv förvärva alla förekommande och nödvändiga förmågor och egenskaper, för att kunna utvecklas i allt högre slag av passiv medvetenhet, i högre atom- och molekylarslag.

Innan människoriket, i djurriket, var monaden en del av en djurgruppsjäl och hade då möjligheten att ta till sig och lära av andras erfarenheter. Nu står monaden isolerad i en egen själ.

Självförverkligandet förutsätter att människan har kunskap om verkligheten, vilja, självbestämdhet och självtillit. Så länge hon inte har det, drivs hon framåt med hjälp av kosmiska och planetariska energier.

Största hindret för självförverkligandet är människans emotionala illusioner och mentala fiktioner. Människans självkonstruerade uppfattningar om verkligheten, gör att hon felbedömer det mesta i livet, framförallt sig själv. Detta kan vi lätt se, eftersom det inte finns två människor på Jorden i dag som har absolut samma uppfattning om verkligheten.


Ödeslagen
Denna lag tillhör "karmalagen" genom att ödeslagen bestämmer när och hur sådd skall skördas (det vi ger ut får vi igen, "som du sår får du skörda"). Ödet är inte förutbestämt eftersom människan har frihet att bestämma över sina liv. Konsekvensen av detta får hon ta ansvar för själv. Människan bestämmer alltså över sitt eget öde och ingen kan heller undgå sitt öde, det ser denna lag till. Här, liksom i alla andra kosmiska lagar, är godtycklighet utesluten.


Skördelagen
Denna lag tillhör också "karmalagen" och bestämmer vad som skall skördas. Efersom människan i denna del av evolutionen nästan uteslutande "sår" ont genom sina tankar, känslor (önskningar) och handlingar, så blir effekten av skördelagen mycket lidande och grymhet.

Vi skörda i regel i olika proportioner, ju primitivare vi är desto lindrigare skörd och ju längre vi kommit i utvecklingen desto större kapacitet har vi för att utstå svåra lidanden, och de komma till oss om vi förtjänar det. God sådd ger god skörd och viseversa. Det finns både individuell och kollektiv skörd och öde.


Aktiveringslagen
Aktiveringslagen säger att monaden är "pliktad" att vara aktiv i sin medvetenhetsutveckling. Om vi sitter med armarna i kors och föjer med den allmänna lunken, får vi ta konsekvenserna av den passiviteten. Den självinitierade medvetenhetsaktiviteten, innebär att vi själva måste reflektera över livet, rikta vår uppmärksamhet mot ädlare egenskaper, utveckla våra förmågor, arbeta för enheten - allas väl.Google    HYLOZOIKENS GRUNDER I 49 PUNKTER

Förlagsstiftelsen Henry T. Laurencys officiella webbplats   HENRY T. LAURENCY, UTGIVNA BÖCKER 

 

toppen på sidan


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Friend Link:Air Force 1 07 Shoes,Nike Air Force 1 Flyknit Sneakers,Air Force 1 Mid 07,Nike Air Huarache Sneakers,Nike Air Jordan Sky High OG,Air Max 1 Ultra SE
Friend Link:Air Force 1 07 Shoes,Nike Air Force 1 Flyknit Sneakers,Air Force 1 Mid 07,Nike Air Huarache Sneakers,Nike Air Jordan Sky High OG,Air Max 1 Ultra SE